Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FG Bild - Budskapsbild

Skapad 2014-08-27 12:03 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Bild

Att förmedla ett budskap genom bilder är ofta effektivare än att göra det genom text. Bilder har genom historien ständigt använts som ett medel för att övertyga om att en viss åsikt eller vara är den rätta. Som avsändare, dvs. den som skapar en budskapsbild, vill man ofta väcka antingen positiva eller negativa känslor hos den som är tänkt att se bilder. Bilder med ett budskap har använts, och används än idag, av så skiljda avsändare som politiska partier, journalister, storföretag, välgörenhetsorganisationer och enskilda konstnärer. Gemensamt för dem alla är att de vill påverka vad vi tycker.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är du ska förstå:

 • hur du kan mixa material och tekniker.
 • hur du kan kommunicera ett med din bild, genom färg, form och teknik. 
 • hur bilder kan vara uppbyggda för att kommunicera ett budskap, eller känsla. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Innehåll enligt kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Redovisningsform

Redovisning sker genom inlämning av två uppgifter; en praktisk del samt en skriftlig analytisk del. Den praktiska delen kan bestå av ett verk i vilket minst två tekniker använts.

Visa din kunskap - Bedömning

Den huvudsakliga bedömningen görs på er arbetsprocess samt de två inlämnade uppgifterna.
Matriser

Bl
FG Bild - Budskapsbild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka budskap
Budskap: Du har ett enkelt bildspråk = Enkelt motiv, utan mycket detaljer, enkel bakgrund. Färg och form kombineras så att man ser vad bilden föreställer. Resultatet: Man förstår budskapet i bilden.
Budskap: Du har ett utvecklat bildspråk = Utvecklad bild, intressanta detaljer och bearbetad bakgrund. Använder rätt perspektiv och kombinerar färg/form så att bilden blir tydlig och intressant. Resultatet: En tydlig känsla som visar hur du känner inför ditt budskap. Du jobbar med symbolik.
Budskap: Välutvecklat bildspråk= Avancerad bild. Intressanta detaljer, bearbetad bakgrund. Använder perspektiv, kontraster, färg , form, komposition på balanserat sätt. Bilden uttrycker en känsla. Man ser hur du känner inför ditt budskap. Du använder dig av mycket genomtänkt symbolik.
Teknik
Teknik: Provar på att blanda några självklara tekniker. Använder tekniker, verktyg, material på ett enkelt sätt.
Teknik: Du jobbar noga. Du tänker igenom och blandar lite mer ovanliga tekniker till ett balanserat, bra resultat.
Teknik: Du jobbar noga in på detaljerna. Du tänker igenom och blandar tekniker på ett ovanligt och kreativt sätt. Du tänker utanför ramarna.
Analys (skriftligt arbete)
Analys: (skriftligt) Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Gör enkla, till viss del underbyggda resonemang kring verkens uttryck, innehåll och funktion. Kopplar till egna erfarenheter, andra bilder och saker i omvärlden.
Analys: (skriftligt) Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Gör utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring verkens uttryck, innehåll och funktion. Kopplar till egna erfarenheter, andra bilder och saker i omvärlden.
Analys: (skriftligt) Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i bildarbetet. Gör välutvecklade, väl underbyggda resonemang kring verkens uttryck, innehåll och funktion. Kopplar till egna erfarenheter, andra bilder och saker i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: