Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 2 Sverigefinskaskolan i Botkyrka Läsår 17/18

Skapad 2014-08-27 13:10 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 2 Engelska

Vi kommer att använda arbetsmaterialet Lighthouse under läsåret 17/18. Det består av en textbook, en workbook och en ljud cd. Vi kommer även att sjunga,öva ramsor,leka och dramatisera en hel del under läsåret. English is fun :)

Innehåll

1. a) Kurs- och läroplansmål

b) Konkretiserad mål för eleven

Du ska kunna räkna till 10 på engelska. Du ska kunna muntligt namnge några färger på engelska Du ska kunna säga på engelska vad du heter, hur gammal du är och vart du bor

2. Undervisningens innehåll

Vi ser på film. Vi lyssnar till engelska på cd-skiva. Vi spelar spel. Vi pratar engelska i helklass och i smågrupper. Vi ritar och målar. Vi skriver enkla fraser.

3. Bedömning

Du ska kunna muntligt:berätta vad du heter, hur gammal du är och vart du bor. Du ska också kunna namnge några färger och räkna till 10.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En

Matriser

En
Engelska Åk 2 Sverigefinskaskolan i Botkyrka Läsår 16/17

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

En
Bedömningsmatris engelska åk 1-3

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

--------------------->
--------------------->>
------------------->>>
------------------>>>>
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
 • En
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser,”cat”, ”sit down” ”My name is…”)
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår t.ex. enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder)
Förstår t.ex. enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen. (ev. kopplat till bilder)
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • En
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser t.ex. ”My name is…” .
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
 • En
 • En
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
 • En
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord, t.ex. boy, cat. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar (”It is a cat.”).
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer. (saker och händelser du känner till)
REFLEKTERA (bedöms i år 3 )
 • En
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån saker du själv varit med om.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till.
Deltar i samtal kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder. Berättar om och ger enkla kommentarer kring det vi läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån saker man själv varit med om eller känner till. Ger konkreta exempel på likheter och skillnader.
LÖSA PROBLEM språklig strategi ( bedöms i år 3) )
 • En
Om du inte förstår eller andra inte förstår dig försöker du säga det igen eller fråga.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder. Använder t.ex. bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller få personen att säga det igen. Använder bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår eller kan göra dig förstådd försöker du lösa det på ett bra sätt utifrån situationen, t.ex. titta på bilder, kroppsspråk, slå upp ordet, eller fråga igen.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
 • En
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. cat.
Skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder t.ex. boy, It is a cat.
Skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar (”It is a cat.”)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: