Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - Valet 2014 Sh

Skapad 2014-08-27 13:57 i 0 Ellagårdsskolan Täby
Arbete kring partipolitik, demokrati och statens ekonomi.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Den tredje söndagen i september vart fjärde år är det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Nu är valdagen snart här. Söndagen den 14 september 2014 är det dags att gå och rösta. Vad innebär egentligen det? Vilka partier finns och vad tycker de egentligen? Hur går det till när man röstar? Vilka får rösta?

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Målet är att du ska få kunskaper om:

- Vad demokrati betyder och innebär.
- Hur demokratiska beslut fattas.
- Politiska val och partier i Sverige.
- Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag.

- Sveriges fyra grundlagar och deras betydelse.

- Ord och begrepp som hör till politiken.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  C 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du visar dina kunskaper genom:

- delta i diskussioner i helklass och i mindre grupp
- att berätta ett partis åsikter samt jämföra med de andra partierna i frågor om skola, sjukvård och jobb.
- använda dig av ord och begrepp som hör till politiken

- kan förklara skillnad på demokrati och diktatur

- kan förklara hur Sverige fått allmän rösträtt och demokrati

- skriftligt prov i slutet av perioden

Matriser

Sv Sh
Bedömning


Sv Sh
Samhällskunskap åk 5 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Du har grundläggande kunskaper och använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper och använder begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Du har grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra enkla resonemang.
Du har goda kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra utvecklade resonemang.
Du har mycket goda kunskaper om mänskliga rättigheter och demokratiska värden och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
ANALYS
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband.
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
KÄLLKRITIK
* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: