Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv7-9 - Muntlig redovisning av bok lå 14/15

Skapad 2014-08-27 15:46 i 0 Höglandskolan Örnsköldsvik
Grundskola 7 – 9 Svenska

Matriser

Sv
Sv7-9 - Muntlig redovisning

Mål
Läraktiviteter/undervisning
Bedömning
PLANERING
Återberätta en skönlitterär bok på ett levande och engagerande sätt så att lyssnaren förstår innehållet.
Läsa en skönlitterär ungdomsbok. Redovisa din bok munligt genom att följa instruktionerna i mallen "Muntlig redovisning - ungdomslitteratur" Ta anteckningar under läsningen, hitta lämpliga citat som ska användas i redovisningen. Träna på att läsa upp sammanfattningen, inledningen, en personbeskrivning och en miljöbeskrivning.
Se matris nedan.

Sv
Sv7-9 Bedömningsmatris TALA

TALA

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Mottagare
Kommunikativa och kognitiva funktioner. Hur den muntliga texten fungerar för den som lyssnar.
Texten är till stora delar begriplig för lyssnaren. Texten är uppbyggd så att man i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för lyssnaren som också förstår textens syfte. Eleven har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och lyssnare. Texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med lyssnaren i enlighet med textens syfte. Eleven har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och lyssnare. Interaktionen med lyssnaren främjas av de språkliga valen. Texten är logiskt uppbyggd; den är relativt väl sammanhållen och har inga omotiverade tankeluckor.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren i enlighet med textens syfte. Eleven har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och lyssnare. Interaktionen med lyssnaren främjas av de lyckade språkliga valen. Texten är logiskt uppbyggd, väl sammanhållen och väl avgränsad. Texten visar att talaren försöker anpassa sig till lyssnarens tänkande och språkförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: