Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema åk 7, ht-14

Skapad 2014-08-28 11:46 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Konstsagor, folksagor, dilemmasagor, myter och fabler
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Planering för arbetsområde

Under vecka 35-39 kommer vi att arbeta med arbetsområdet sagor. Syftet är att utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka olika slags sagor samt att ge dig tillfälle att utveckla ditt skrivande inom denna genre. Du ska också lära dig några kända författare och typiska drag för sagor och fabler.

Kopplingar till läroplan

  • SvA
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt genom muntliga och skriftliga uppgifter.

 

Undervisning

Vi ska under de första veckorna läsa om olika typer av sagor, bl a:  folksagor, konstsagor. Ni ska arbeta i era häften och göra de uppgifter som finns där. Du kommer att få läsa/ återberätta en saga högt för klassen samt lyssna när kamraterna läser/återberättar. Sedan får du möjligheten att skriva en egen saga som kan illustreras med bilder.

Matriser

Sv SvA

E
C
A
Läsa och läsförståelse
Eleven kan läsa sagor och fakta om sagor med flyt.
Eleven kan läsa sagor och fakta om sagor med gott flyt.
Eleven kan läsa sagor och fakta om sagor med mycket gott flyt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande eller sagda "mellan raderna"
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande eller sagda "mellan raderna"

Skriva

E
C
A
Eleven kan skriva en saga med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva en saga med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva en saga med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Sagan innehåller enkla gestaltande beskrivningar och någon typisk sagoingrediens.
Sagan innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och några typiska sagoingredienser.
Sagan innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och flera typiska sagoingredienser.
Eleven kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta sagan mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med relativt komlex uppbyggnad
Sagan innehåller berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad

Muntligt

E
C
A
Eleven kan återberätta en saga så att innehållet blir begripligt.
Eleven kan återberätta en saga så att innehållet blir relativt intressant och begripligt. Dessutom berättar eleven med viss inlevelse
Eleven kan återberätta en saga så att innehållet blir intressant och begripligt. Dessutom berättar eleven med stor inlevelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: