Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP All You Need is Love year 8

Skapad 2014-08-28 12:07 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet, som behandlar olika aspekter av tonårskärlek, relationer och identitet baseras på texter i Spotlight 8 (kapitlet All You Need is Love). Utöver materialet i läromedlet tillkommer andra, elevskapande uppgifter som är kopplade till temat.
Grundskola 8 Engelska
"There is more hunger for love and appreciation in this world than for bread". Mother Teresa. We all know the power of love - without it we hardly survive . Of course love comes in different shapes, sizes and colours; love is supposed to sweep you off your feet but it can also hurt... During the weeks to come we will look into the rather complicated thing they call love.

Innehåll

Mål

Mål med arbetsområdet är att du utvecklar din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i de olika texterna vi läser om kärlek 
 • kommunicera i tal och skrift – muntligt i debattform, skriftligt i en argumenterande text (båda i anknytning till filmen Juno)
 • använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd - utöka ditt ordförråd, lära dig nya fraser, idiomatiska uttryck, grammatiska strukturer

Arbetets innehåll

Reading and Understanding

You can't Control Love (Spotlight 8, p 11-14)

The Mum Hunt (Spotlight 8, p 18-19)

Annie on My Mind (Spotlight 8, p 20-22)

Am I Blue? (Spotlight 8, p 23-27)

Lyrics from different somgs

Speaking activities based on texts and film clips

Grammar activities

Writing exercises

Agony column replies

Personal ads

We write an argumentative text together. 

Film:

Juno

Arbetssätt och redovisningsform

 1. I anknytning till filmen Juno kommer du att få välja mellan ett antal frågeställningar. Utifrån dessa skriver du sedan en argumenterande text. Texten lämnas in i Google classroom.
 2. Du kommer att delta i ett gruppsamtal där du ska visa din förmåga att tala engelska kring ämnen som vi behandlat i arbetet.

Arbetet med nya texter i läroboken; läsning, översättning och inlärning av nya ord, kommer du själv att ta allt större ansvar för efter hand terminen går.

Du kommer även att tränas i att bli säkrare i din bearbetning av en egenproducerad text. Vid vissa tillfällen kommer du att läsa och ge respons på dina klasskamraters texter.

Visa din kunskap - Bedömning

I bedömningen tittar jag på:

 • din förmåga att skriva en sammanhängande text med god kvalitet, innehållsmässigt såväl som språkligt
 • din förmåga att uttrycka dina åsikter på ett välgrundat och tydligt sätt, anpassat till mottagaren i ett gruppsamtal.
 • dina kunskapande aktiviteter på lektionstid - muntlig och skriftlig kommunikation.

Reflektion

När du är klar med arbetsområdet ska du reflektera över följande frågor i din lärlogg:

 • Hur har jag utvecklat mitt skrivande - har jag provat någon ny strategi i min text?
 • Har jag tagit ansvar för inlärningen av t ex nya ord och fraser?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: