Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema valet 2014

Skapad 2014-08-28 12:23 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Vi kommer under några veckor innan valet 2014 arbeta med vad demokrati är, hur ett val i Sverige går till och ta reda på vilka parti det finns att rösta på. Vi avslutar arbetet med en stor redovisning om valet och ett klassval.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi kommer under några veckor innan valet 2014 arbeta med vad demokrati är, hur ett val i Sverige går till och ta reda på vilka parti det finns att rösta på. Vi avslutar arbetet med en stor redovisning om valet och ett klassval.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer, värden och arbetssätt. Undervisningen syftar också till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ett kritiskt förhållningssätt till, hur man hanterar information i vardagsliv och studier. Därigenom ska eleverna stimuleras i att engagera sig och uttrycka sig i olika sammanhang för att på så sätt stärka tilltron till sin förmåga att delta i samtal om samhällsfrågor.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar.Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk, sin identitet och sin förståelse för omvärlden.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
 • Sv
  Syfte söka och värdera information från olika källor.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga genom att: 

 • bidra till resonemang om demokrati.
 • bidra till resonemang om valrörelsen
 • bidra till resonemang om hur Sverige styrs
 • kunna namnge några olika partier. 
 • bidra till att kunna hitta fakta om olika partier och valrörelsen.

Detta kommer vi att bedöma genom att:

 • observera dig på lektionerna
 • diskutera med dig om valet 2014 o demokrati
 • lyssna på dig i gruppsamtal i temat
 • observera dig på när vi repeterar temat i olika omgångar 
 • samt din redovisning

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 9
  Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
 • SO  E 9
  Eleven kan också medverka i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
 • Sv  E 9
  I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  E 9
  Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Undervisning och arbetsformer

 När vi arbetar med Demokrati och Valet 2014 kommer vi att: 

 

 • Se korta filmer om demokrati och hur ett val i Sverige går till på sli. 
 • Tankekarta om demokrati och valet. 
 • Leta fakta om valet i tidningen HN
 • Göra en bild som visar hur det demokratiska Sverige är uppbyggt genom demokratiska val till riksdagen.
 • förklara och arbeta med begreppet demokrati
 • läsa faktatexter om de riksdagspartier som finns i Sverige.
 • skriva en faktatext om varje riksdagsparti med partisymbol och partiledare.
 • se TV-programmet "Miffo TV" där de olika partierna intervjuas.
 • göra ett besök i valstugorna på Falkenbergstorg och ställa en fråga som är viktig för dig.
 • diskutera och reflektera över vilket parti som vi vill rösta på.
 • Genomföra ett eget klassval.
 • tillsammans titta på och tolka valresultatet. 

Kopplingar till läroplan

 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
 • SO  7-9
  Att leva i Sverige Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.
 • SO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: