Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 2

Skapad 2014-08-28 14:34 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

Visa lärande

Genom att:
- delta aktivt på lektionerna.
- delta i simundervisning.
- delta i samtal om idrott och hälsa.

Mål och bedömning

Din förmåga att:
- aktivt delta i olika lekar och rörelseaktiviteter.
- lyssna på instruktioner.
- anpassa dina rörelser till aktiviteten.
- använda grovmotoriska grundformer i lekar och bollspel.
- följa regler i lekar och bollspel.
- samarbeta med och visa respekt för dina kamrater.
- simma 25 m bröstsim, 10m ryggsim och hoppa eller dyka på djupt vatten.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Områdesbeskrivning

 Undervisning kommer att innefatta:
-  uppvärmningsaktiviteter
-  samtal om regler för aktiviteten för att förebygga skador och öka hänsynstagandet.
-  rörelse på olika sätt genom att bl.a gå, springa, hoppa, klättra, dansa och använda       olika redskap.
-  bollövningar och bollsporter.
-  simning
-  lekar, för att träna oss på att samarbeta och på att så väl vinna som förlora.
-  samtal om upplevelser av lek och andra rörelseaktiviteter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: