👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1

Skapad 2014-08-28 15:03 i Ringstorpsskolan Helsingborg
I SO ingår geografi, historia, samhällskunskap och religion. Vi jobbar med ämnena genom att dela in undervisningen i följande delar: Att leva tillsammans, Att leva i närområdet samt Att leva i världen.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Idrott och hälsa
Att leva tillsammans i världen. I SO ingår geografi, historia, samhällskunskap och religion. Vi jobbar med ämnena genom att dela in undervisningen i följande delar: Att leva tillsammans, Att leva i närområdet samt Att leva i världen. Vi jobbar mot nio utvalda kunskapskrav (se längst ner på sidan.)

Innehåll

Målet med undervisningen

Att leva tillsammans

Du ska känna till och följa reglerna på skolan.

Du ska känna till en lag.

Du ska kunna förklara vad "den gyllene regeln" är.

Du ska veta vad ordet konsekvens betyder.

Du ska förstå begreppen invandrare, flykting, bostad.

Du ska veta vad BRIS är och betyder.

Du ska ha jobbat med orden val och rösta.

Att leva i närområdet

Du ska känna till några av våra vanligaste trafikmärken.

Du ska känna till lagen om cykelhjälm, bilbälte och vad reflex är.

Du ska öva på att argumentera för  bärande av reflex och cykelhjälm.

Du ska kunna informera och instruera en kamrat hur man går över vägen samt hur man går och cyklar i trafik.

Du ska känna till några olika yrken.

Du ska öva på att resonera om varför ett yrke är bra för samhället.

Du ska veta hur du ska agera vid brand.

Du ska veta hur du kan agera vid olyckor.

Att leva i världen

Du ska känna till några olika länder och ha övat på att göra jämförelser dem emellan.

Du ska känna till kristendom och någon religion till.

Du ska känna till Jesus, bibeln och vad en kyrka är.

Du ska veta skillnaden på att tro och veta och du ska ha övat på att ta ställning.

Du ska veta varför vi firar påsk och jul.

Du ska kunna berätta om några traditioner och försöka förklara orsaker till varför vi firar vissa högtider.

Så här kommer vi att arbeta.

När det gäller målen i "Att leva tillsammans" kommer vi att jobba med diskussioner och övningar i klassen. Vi kommer att utföra gruppuppgifter.

När det gäller målen i "Att leva i närområdet"  kommer vi att jobba i ett projekt "Vi tar oss till skolan". Vi kommer att föra statistik, göra diagram och delta i en tävling som föräldrarna engageras i. Vi kommer att göra trafikpromenader med stopp för information, argumentation och dramaövningar.

När det gäller målen i "Vi och världen" kommer vi bl a att göra studiebesök, ha gäster i klassrummet samt att arbeta tillsammans med barn i andra åldrar.

Så här blir du bedömd.

I samtal med dina lärare och i övningar och redovisningar du genomför blir du bedömd i två nivåer, godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. Att känna till, t ex en lag, trafikmärken osv är exempel på godtagbara kunskaper. Att kunna svara på "varför-frågor" , t ex  förklara varför vi har lagar, trafikregler osv är exempel på mer än godtagbara kunskaper. Att kunna resonera och argumentera, t ex för bärande av reflex, är också exempel på mer komplexa kunskaper/mer än godtagbara kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3