Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska dialekter, minoritetsspråk och nordiska språk

Skapad 2014-08-28 15:11 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Vi kommer lära oss mer om vårt eget språk och om våra dialekter. Vi kommer också ta upp de nordiska språken och våra minoritesspråk.
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi roa oss med att lära oss mer om vårt vackra språk och våra dialekter. Vi kommer också ta upp de nordiska språken och våra minoritetsspråk

Innehåll

Elevens mål

Ett språk är ett fantastiskt redskap, ett otroligt sätt att kommunicera, uttrycka känslor och förhoppningar, berätta om drömmar och händelser

Äntligen ska du få svaret på varför vi pratar som vi gör, hur vårt vackra språk har utvecklats och hur svenskarna pratar i olika delar av vårt avlånga land. Vi kommer använda oss av olika texter, Fredrik Lindströms tv-program "Värsta språket" och "Svenska dialektmysterier" samt våra egna erfaranheter av olika dialekter.

Vi kommer även att ta upp de nordiska språkens historia, titta på likheter och olikheter och försöka oss på att härma några av dem...

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Så här ska vi arbeta

 

 • Samla erfarenheter om olika dialekter och lära oss av varandra.
 • Läsa olika lärobokstexter om de nordiska språkens släktskap och ursprung samt genomgångar.
 • Läsa/härma de nordiska språken och lära oss några detaljer om dem.
 • Få kännedom om våra minoritetsspråk
 • Se några avsnitt av Fredrik Lindströms tv-program "Värsta språket" och "Våra dialektmysterier"
 • Se "Jakten på språket" där de fem minoritetsspråken presenteras

Jag kommer bedöma

 • Du ska delta och vara aktiv på lektionerna
 • Du ska reflektera över språket och delta i diskussioner vi har runt språket
 • Du ska få visa vid skriftliga och muntliga förhör att du tagit till dig av undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
 • Sv  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
 • Sv  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: