Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografering

Skapad 2014-08-28 16:22 i Öjersjö Storegård Partille
Grundsärskola 1 – 9 Motorik Estetisk verksamhet Kommunikation
...

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • MOT
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Fotografering och filmande.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
 • MOT  1-9
  Rörelse Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
 • ES   9
  Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • KOM   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
 • MOT   9
  Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
 • MOT   9
  Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.

Detta ska vi arbeta med

Du kommer att få använda digitalkameran och även en smartphone när du fotograferar. Bilderna kan vara från andra ämnesområden du arbetar med, t ex årstiderna.Tillsammans kommer vi att ladda ner bilderna till datorn och skriva ut dessa.

Du ska få skapa en fotobok där du har dina bilder och du kommer att få arbeta fram text till bilderna.

Under arbetets gång kommer du få arbeta med de specifika ord, begrepp och symboler som är aktuella.(Förutom det du tar kort på, fotografera, ladda ner, skriva ut etc)

Detta bedöms

Om du deltar i att framställa/framställer bilder till din fotobok.

Om du identiferar/använder ord, begrepp och symboler som vi arbetar med.(kamera, fotografera, dator, fotografie.)

Om du deltar/använder finmotorik när du formar text till dina bilder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: