Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckning åk 5 ht 16

Skapad 2014-08-28 16:24 i Krusboda skola Tyresö
Teckningsundervisning v 34-ca v 43
Grundskola 5 Bild

Teckning åk 4-14

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Bild åk 5-16

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

4. Arbetssätt

 Materialkännedom: blyerts, grafit och kol.

Begrepp som ingår:Teckning: skiss, gråskala,textur,blyerts,kol,abstrakt,teckningsställning för pennan

 Linjeteckning: dela in papper i olika ytor med mönster,gråskalor och textur

Undervisningen kommer att innehålla:instruktion-träning-handledning-slutprodukt

 

5. Bedömning

Jag kommer att titta på hur väl du kan följa en instruktion.

Jag kommer att titta hur välarbetade dina arbeten är. (Att du inte slarvar)

Jag kommer att titta på hur du arbetar dig framåt genom de hinder du stöter på, t ex efter handledning.

Jag kommer titta på hur du använder tekniken och materialen utifrån egna kunskaper eller kunskaper du fått av mig.


6. Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  C 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Bl  C 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  C 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Bl  C 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  C 6
  Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
 • Bl  A 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  A 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  A 6
  Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser

Bl
Teckning åk 5 ht 16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Bl
Tyresö Bild år 4-6 Skolverksmodell MED indelningar i förmågor

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **i huvudsak** fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **relativt väl fungerande** och **varierat** sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett **väl fungerande, varierat och idérikt sätt** för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett i huvudsak fungerande** sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett relativt väl fungerande** sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på **ett väl fungerande** sätt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet **bidra till att utveckla idéer** inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla delvis egna idéer** inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet **utveckla egna idéer** inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen **bidrar** eleven till att **formulera och välja handlingsalternativ** som leder framåt.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **viss anpassning** till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **relativt god anpassning** till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med **god anpassning** till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge **utvecklade** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge **välutvecklade** omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Resonemang & koppling
Eleven kan föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra **utvecklade och väl underbyggda** resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: