Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh & Sv/SvA: Valet 9a2

Skapad 2014-08-29 09:03 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Val 2014
Grundskola 9 Svenska Samhällskunskap Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna använd relevanta samhällsvetenskapliga begrepp i ett sammanhang
 • föra resonemang och och argumentera
 • söka information från olika källor och kunna resonera om källornas trovärdighet och relevans

Undervisningen

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med genomgångar, diskussioner och lärobokstexter för att eleverna ska få kunskaper och det svenska politiska systemet. 

Eleverna kommer att få träna på argumentationsmodeller under svensklektionerna och val och politik under so-lektionerna. Arbetsområdet avslutas med en gemensam uppgift där varje elev ska lämna in en argumentations uppgift utifrån en given aktuell politisk valfråga. 

Bedömning

Under vecka 37 kommer du på svenska- och so-lektionerna skriva en debattartikel. Du ska i debattartikeln visa att du har kunskaper kring de politiska partierna samt hur en debattartikel byggs upp och formuleras. 

I Sh kommer Jovan att titta på:

1. När du använder samhällsvetenskapliga begrepp kommer jag att titta på precision (om du använder begreppen i rätt sammanhang) och bredd (hur stor del av alla relevanta begrepp du får med)

2. Resonemang och argumentation:

Innehållets bredd: Hur stor del av innehållet du kan använda för att för att resonera/argumentera kring valfrågor. Om du kan konkretisera med hjälp av exempel (dina resonemang ska vara underbyggda/ha stöd i fakta)

Innehållets djup: Att du kan förklara och problematisera: Att du kan förklara varför det ser ut som det gör och vända och vrida på ämnet.Att du kan växla perspektiv och dra slutsatser.

Tänk på att försöka hitta flera olika typer av förklaringar.

I sv/sva kommer Emmy/Martina titta på:

1. Form/struktur

Att du visar att du förstått vad som är typiskt för en debattartikel genom att bygga upp din text med hjälp av en tydlig tes, med argument (och ev. motargument), att du har med fakta som stöd för dina argument samt att du har en tydlig inledning och avslutning.

Att du kan anpassa ditt språk så att det passar en debattartikel.  

Både Jovan och Emmy/Martina kommer titta på:

Att du kan söka information från olika källor och kunna resonera om källornas trovärdighet och relevans

Matriser

Sv Sh SvA
SO & Svenska: Valet

SVENSKA/SvA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Form/struktur
Din debattartikel är skriven med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Din debattartikel är skriven med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Din debattartikel är skriven med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Samhäll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Bredd och precision
Du har koll på grundfakta och de viktigaste begreppen.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonemang och argumentation
Bredd och djup
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Svenska och samhäll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inormationshantering
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: