Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition av "Vårt samhälle"

Skapad 2014-08-29 13:23 i Holmesskolan Torsby
Det här arbetet går ut på att du ska lära dig mer om det samhälle vi lever i, hur det fungerar och är uppbyggt.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Ett samhälle - vad är det? Och hur fungerar det? Vem bestämmer? Vad händer om någon viktig del försvinner?

I det här arbetet ska vi undersöka detta och också fundera över vad vi vill använda pengar till.

Innehåll

Syfte / förmågor

Syftet med arbetet är att du ska börja förstå hur ett samhälle fungerar och vad som krävs för att det ska fungera. Hur fungerar demokrati i samhället hos oss? Vad säger tidningar och annan media om Torsby just nu?

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Delar som vi kommer att arbeta med är samhällets uppbyggnad, beslutsfattande och behov av lagar. Vi kommer att prata lite om ekonomi och varför man betalar skatt. Vem bestämmer och hur kan man påverka besluten?

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Konkretisering av mål

Efter det här arbetet ska du kunna:
- berätta något om hur ett samhälle kan fungera.
- använda ord som vi arbetat med (se arbetssätt)
- kunna berätta om hur man kan göra för att påverka olika beslut i samhället.
- förklara vad demokrati är och hur det fungerar.
- veta hur du ska ta reda på fakta om samhället och samtala om hur olka källor kan användas.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Arbetssätt


Vi kommer att utgå från materialet Vårt samhälle.
Vi kommer att samtala och diskutera och grupparbeta.

De ord som hör till området är bl a samhälle, tätort, beslut, kommun, demokrati, offentlig sektor, privat sektor, näringsliv, skatt, riksdag, regering, landsting, stat och omröstning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- berätta om hur ett samhälle kan fungera.
- använda ord som vi arbetat med (se arbetssätt)
- kunna berätta om hur man kan göra för att påverka olika beslut i samhället.
- förklara vad demokrati är och hur det fungerar.
- veta hur du ska ta reda på fakta om samhället och samtala om hur olika källor kan användas.

Bedömningen kommer huvudsakligen att ske under arbetets gång, men du kommer också att få en skriftlig uppgift som avslutning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: