Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsförståelse

Skapad 2014-08-29 15:07 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Svenska
...

Innehåll

Pedagogisk planering

 A. MÅL OCH BEDÖMNING

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 •  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,            

                                                                                                  (Skolverket Lgr11)

Kunskapskraven

Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.

Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av det du själv har varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.

 

OMRÅDESBESKRIVNING             

                   Centralt innehåll:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.                                                        (Skolverket Lgr11)

  Du skall kunna:

 • Återberätta en kortare text i tidsordning, muntligt och skriftligt.

 • Relatera det du har läst till dina egna erfarenheter, det du upplevt och vet

 • Besvara frågor som lätt går att hitta i texten (på raden)

 • Lista ut svaret med hjälp av texten (läsa mellan raderna)

 • Kunna förstå textens underliggande budskap (bortom raderna)

  Metod för att nå målen:

 • Vi ska ha bok/textsamtal, ha läsförståelse som läxa, träna på de olika strategierna med olika texter, ha olika svårighetsgrader på texterna. Vi ska också träna vår läsförståelse genom att tolka och lösa problem, skriva egna frågor till en text. Träna på att återberätta något man läst eller hört i kronologisk ordning. Göra egna reflektioner kring det vi läst/hört. 

 • VISA LÄRANDE

 • Du kommer att få visa ditt lärande genom att läsa texter av olika slag och sedan visa din förståelse genom frågor, samtal och kortare sammanfattningar muntligt och skriftligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: