Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP engelska

Skapad 2014-08-29 15:38 i Centrumskolan Halmstad
Engelsktalande länder
Grundskola 8 Engelska
Vad ska eleven lära sig?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur ska eleven lära sig?

Söka information om landet. Använda nätet och biblioteket

Arbeta utifrån frågor om de engelsktalande länderna

Sammanfatta en text på engelska.

Gör en Power Point

Vad ska bedömas?

Eleven ska utifrån sin Power point berätta lite om de engelskatalde länderna (kultur, historia, djur och natur, traditioner).

När ska det bedömas?

Formativt under arbetets gång samt under presentationen  v.38

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: