Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musiken i politiken

Skapad 2014-08-30 09:21 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Inför valet 2014 kommer vi att lyssna och analysera musik som har olika politiska budskap.
Grundskola 6
...

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt- ningar att utveckla sin förmåga att analysera,uppleva,reflektera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll


Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön. 

Arbetssätt

Eleverna arbetar en och en med att hitta en låt med ett politiskt budskap. Eleven analyserar text och musik, vad gäller politiskt budskap & instrument. Sätt in låten i någon av falangerna höger till vänster och redovisar inför klassen. Max 10 minuters redovisning/elev v.38-39.

Du ska ha med en bit av låten när du muntligen redovisar vad du har kommit fram i ditt arbete. Exempelvis varför denna låt. Varför du tycker som du gör.

 Spotifylista:

http://open.spotify.com/user/lonehennix/playlist/4LqGyq530qXN2lcVxL4era

Bedömning

Läraren lyssnar på redovisningen och betygssätter detta utifrån hur eleven framför sina tankar och för sitt analytiska resonemang. 

Tid

V.34-38

Matriser

Musik i politiken

E
C
A
Reflektion och resonemang
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instru- mentgrupper
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på in- strument från olika instrument- grupper.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska ka- raktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: