Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik- Argumentation i tal och skrift. Vecka 35-42

Skapad 2014-08-31 14:31 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
I en demokrati är det viktigt att kunna göra din röst hörd därför arbetar vi med träna upp denna förmåga. I det här arbetsområdet får du hålla ett argumenterande tal och skriva en debattartikel. Du lär dig att ta hjälp av retorikens olika delar.
Grundskola 8 Svenska
Arbetsområdet har två delar.

1) Skriva och hålla ett tal.

2) Skriva en debattartikel

Det är också att lära dig använda retorikens olika steg när du planerar och genomför ditt tal och din debattartikel.

"Det bästa sättet att lära sig tala är att iaktta goda talare och att försöka efterlikna dem" Aristoteles

Innehåll

Arbetsbeskrivning

När? Uppstart vecka 35 
Hålla tal: vecka 38. Torsdag den 18/9
Debattartikel: vecka 43 senast torsdag den 23/10 

Delmål:

Tal: kamratrespons i par - måndag 15/9 

Debattartikel: kamratrespons i par-  torsdag 16/10

 

 

 


Korta genomgångar och övningar varje måndag

1
) Du kommer att lära dig vad retorik är hur man kan använda sig av retoriken när man framför sina åsikter och övertygar någon. Jag går igenom hur man kan ge respons och ger goda råd  att stärka varandra muntligt och skriftligt. 

2) Vi kommer bland  annat för att lära oss om talänglslan och få goda råd om hur man själv kan jobba gör att bli modigare och mer avspänd. 

3) Du kommer att få förbereda och genomföra ett eget argumenterande tal om vad du vill utifrån Partesmodelllen. 

4) Du kommer att få lära dig hur man skriver en debattartikel 

Arbetsmaterial: Stenciler att läsa  och Utbildningsradions hemsida, retoriksighten 

Bedömning


Jag kommer att bedöma:

  1. hur väl du kan hålla ett tal (informerande tal, hyllningstal eller argumenterande tal) när det gäller struktur, innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  2. hur väl du kan skriva en debattartikel när detgäller språklig variation (ordförråd som passar texttypen ), textbindning (hur du länkar satser och meningar i varandra) anpassning till texttypen (se instruktion om debattartiklar) och språkliga normer (t ex stavning, stor och liten bokstav, skiljetecken. 

 

 

Matriser

Sv
Kunskapskraven i svenska åk 7-9

Kopplingar till kursplanen i svenska

  • Sv  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  7-9   Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Sv  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • Sv  7-9   Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Ej tillräckliga kunskaper
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Skrivteknik
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning.
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med i **huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Respons och bearbetning
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Muntliga redogörelser
Eleven har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak fungerande** struktur och innehåll och **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med i **relativt väl fungerande** struktur och innehåll och **relativt god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med i **väl fungerande** struktur och innehåll och **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: