Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fridrott åk 9 ht-14

Skapad 2014-08-31 15:53 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer i detta projekt arbete med tema friidrott

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor att:

Kopplingar till läroplan

  • Idh
    Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
    Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt innehåll

Eleven ska få en förståelse för:

Kopplingar till läroplan

  • Idh  7-9
    Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Konkret innehåll

Eleverna kommer praktiskt genomföra följande moment:

Löpning: 60 m, 100 m, 400 m, 1500 m

Hopp: Höjdhopp, Längdhopp

Kast: Kulstötning

Arbetsmetoder

Under lektionstillfälle kommer eleverna praktiskt träna på de olika friidrottsgrenarna

Eleverna har under tidigare termin arbetat teoretiskt med friidrottstekniker och kommer få möjlighet att arbeta självständigt för att förfina dessa tekniker

Redovisningsform

Eleverna visar sina kunskaper praktiskt under lektionstillfällen och temat avslutas med en friidrottsdag där 7-9 tävlar tillsammans i friidrottsgrenarna.

Under denna dag kommer även eleverna få möjlighet att visa sina kunskaper genom att vara funktionärer

Tidsram

Vi arbetar med detta projekt v. 35 - 39

Betygskriterier

Jag vet att eleven uppnått målen när eleven kan:

Matriser

Idh
Fridrott åk 7 ht-14

F
E
C
A
Deltagande och utövande
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Planera sin aktivitet
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: