Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati Valet 2014

Skapad 2014-08-31 18:00 i Bruksskolan Munkedal
I detta arbetsområde ska vi arbeta med frågor runt ett riksdagsval. Hur går ett val till? Vilka partier har vi i dag i vår riksdag? Vad är demokrati?
Grundskola 5 Samhällskunskap
...

Innehåll

Förmågor

 I arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att reflektera kring hur det demokratiska systemet fungerar tillsammans med medborgarna, och hur man kan göra för att förändra saker i vår vardag. Du kommer också att titta på partiernas tankar och idéer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Arbetssätt

Vi ska ha genomgångar och diskussioner i halvklass.

Du ska utifrån det vi samtalat om och det som du kan läsa i kompendiet svara på frågor. Vi ska även arbeta med värderingsövningar för att praktiskt öva oss i att använda demokrati i olika situationer. Du ska även få teckna din egna valaffich.

Centralt innehåll

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Bedömning

 • Förstå och använda demokrati i olika situationer tex. värderingsövningar, diskussioner.
 • framföra egna åsikter
 • ha en viss förståelse för hur det svenska samhället styrs.
 • Du ska ha gjort uppgifterna i ditt häfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: