Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valåret 2014

Skapad 2014-09-01 10:05 i Maria Parkskolan Helsingborg
Det här är ett arbete inför valåret 2014 som ingår under so:n. Vi ska titta lite närmre på hur valsystemet fungerar, demokratin och olika politiska partier.
Grundskola F SO (år 1-3)
...

Innehåll

Avsnitt 1

Mål i kursplanen för samhällskunskap:

  • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Mål i kursplanen för historia

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet

Mål i kursplanen för svenska:

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Förmågor att utveckla: Reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans. Analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig. Söka information om samhället från olika källor och värdera om källorna är viktiga och pålitliga.

Bedömning sker i provform och muntlig framställan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: