Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik? Ht 14

Skapad 2014-09-01 10:23 i Gullstensskolan äldre Gullspång
En introduktion till vad teknik är.
Grundskola 7 Teknik
...

Innehåll

Tidsperiod

start v. 34

Syftet med undervisningen är

- att du som elev ska få en introduktion till vad teknik är.
- att börja använda dig av teknikområdets begrepp.
- att du ska kunna beskriva hur någon teknisk lösning har utvecklats.
- att du ska kunna värdera konsekvenser av din tekniska lösning.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Detta kommer undervisningen att innehålla

-  Vad teknik handlar om
-  Tekniska begrepp
- Uppfinnare och upfinning
- Teknikutveckling
- Konsekvenser av tekniska föremål
-- Könsroller

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Det här vill jag att du ska lära dig

- använda dig av teknikområdets begrepp
- känna till några uppfinnare och uppfiningar
- kunna beskriva utvecklingen av någon teknisk lösning
- att kunna värdera konsekvenser av olika teknik val.

Så här kommer vi att arbeta

- praktiska övningar
- genomgångar
- diskussioner

Det här ska bedömas

- hur du kan använda dig av tekniska begrepp.
- hur du kan beskriva utvecklingen av tekniska lösningar.
- hur du kan värdera konsekvenser av teknik val.

Underlag för bedömning

- läxförhör

- skrivuppgift

Matriser

Tk
Vad är teknik? Ht 14

Insats
E
C
A
Kommunicera teknik
Du kan förklara några begrepp.
Du kan förklara alla begrepp.
Du kan förklara och använda alla begrepp.
Reflektera och värdera
Konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Enkelt resonemang. Du har med några enstaka konsekvenser och ditt resonemang bygger delvis på fakta.
Utvecklat resonemang. Du har med konsekvenser för individ, samhälle och miljö och ditt resonemang bygger ganska mycket på fakta.
Välutvecklat resonemang. Du har med konsekvenser (både fördelar och nackdelar) för individ, samhälle och miljö och ditt resonemang bygger på mycket fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: