Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på Styrsö 2014

Skapad 2014-09-01 11:39 i Östlyckeskolan Alingsås
En dagstur till Styrsö där eleverna inom ämnet biologi undersöker djur och växtliv i en grund havsvik och där de inom ämnet idrott och hälsa i praktiken skall visa att de förstått innebörden av allemansrätten, kan använda och tillaga en enkel måltid på stormkök och att de är rätt klädda med tanke på aktivitet och väder.
Grundskola 8 Biologi Idrott och hälsa
Vad finns i och vid havet? Hur kan man laga mat utomhus? Vad får jag göra i naturen? Hur ska jag klä mig för en dag ute?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- vara ute i naturen en heldag
- vara rätt klädd med tanke på aktivitet och väder
- förstå allemansrätten

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretisering av mål

En dagstur till Styrsö där du ska laga mat på stormkök, komma lämpligt klädd och visar att du förstår allemansrätten. Du ska också samla in och identifiera olika organismer och dokumentera det du samlat in.

Arbetssätt

- se en film om hur du använder ett stormkök. https://www.youtube.com/watch?v=XQaqt6SSQa0
- på idrottslektion sätta ihop ett stormkök
- se film om allemansrätten. http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/ och/eller läsa om allemansrätten http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8500/978-91-620-8530-8/

- skriftligt läxförhör om allemansrätten på idrottslektion

Dagsutflykt till Styrsö:
- samla in/ta bilder på olika organismer som du hittar i/vid havsviken
- identifiera de olika organismerna och hur de eventuellt hör ihop med varandra
- dokumentera (filma) hur ni lagar mat med stormkök som ska lämnas in till idrottslärare och hemkunskapslärare.

- varje grupp ska göra en presentation av biologiuppgiften med bild och text och redovisa för klassen på NO-lektion

Bedömning


Din kunskapsutveckling kommer bedömas utifrån och att dokumenteras i en bedömningsmatris för ämnet Idrott och hälsa.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Matriser

Bi Idh
Friluftsliv

F
E
C
A
Planera och genomföra friluftsaktivitet
Har inte deltagit i skolans friluftsaktiviteter.
Planerar för och deltar i skolans friluftsaktiviteter under olika årstider. Har vissa teoretiska kunskaper om till exempel allemansrätten
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelser under olika årstide
Planerar för och deltar aktivt i skolans friluftsaktiviteter. Har mycket goda teoretiska och praktiska kunskaper om friluftsliv och utevistelse som tillämpas väl i skolans friluftsaktiviteter.
Systematiska undersökningar
Har inte deltagit i exkursionen.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon be­arbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
Har inte gjort någon dokumnetation
Eleven gör enkla dokumen­tationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: