Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets myller år 7 Ht2014

Skapad 2014-09-01 17:22 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Från bakterier till människa, med cellen som skiljer...
Grundskola 7 – 9 Biologi
Livet pågår överallt på jorden, och biologi är läran om det levande. Det finns många organismer som vi delar jorden med!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkreta mål

 • Veta vad som är gemensamt för allt levande
 • Veta att allt levande består av celler med gener
 • Veta att organismer delas in i olika grupper
 • Att få en övergripande bild av hur växtriket är uppbyggt och har utvecklats
 • Veta  om växternas livscykel
 • Veta varför fotosyntesen är viktig
 • Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
 • Söka information från olika källor

Bedömning

Skolans mål är att varje elev

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarnas.


Kunskapskraven hittar du på Skolverkets hemsida samt här i Unikum

Redovisning

 • Delta i diskussioner under lektionstid
 • Olika uppgifter
 • Slut prov, V. 38?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: