👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BI/SV ÅK 6 MÄNNISKOKROPPEN

Skapad 2014-09-01 18:48 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Arbetsområdet behandlar följande delar: * hur människokroppen är uppbyggd, organens funktion och hur de samverkar * vad som händer i kroppen under puberteten * om reproduktionen , hur ett barn blir till och fostrets utveckling
Grundskola 6 Biologi Historia Svenska
Arbetsområdet behandlar följande delar:

* hur människokroppen är uppbyggd, organens funktion och hur de samverkar

* vad som händer i kroppen under puberteten

* om reproduktionen , hur ett barn blir till och fostrets utveckling

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med det här arbetsområdet är att lära sig:

* ...hur människokroppen är uppbyggd, organens funktion och hur de samverkar.

* ...vad som händer i kroppen under puberteten.

* ...om reproduktionen , hur ett barn blir till och fostrets utveckling.

*... hur olika samlevnadsformer kan se ut, sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Arbetssätt och undervisning

Det är viktigt för att kunna lära känna sig själv och sin egen identitet, att man vet hur man fungerar. Vad händer egentligen med en i puberteten och varför? Vart kan jag vända mig när jag undrar något och är det normalt det jag känner?

Hur ser min kropp ut inuti, hur fungerar mina organ och vad har de för funktioner? 

Det här är några utav de frågor som vi kommer gå igenom i det här området.

Utöver det som krävs för att nå kunskapskraven så kommer ni på den första lektionen i den del som jag valt kalla pubertet/identitet få möjlighet att skriva ner era egna tankar och funderingar. Jag kommer sedan använda mig av dem när jag planerar uppläget på undervisningen. Det kommer att ske anonymt. 

Under arbetets gång kommer ni få möjlighet:
-att ha gemensamma genomgångar kring människokroppen, där  relevanta ord och begrepp förklaras.
-läsa och söka information i faktatexter.
-skriva egna faktatexter utifrån tankekarta och stödord.
-se filmer.
-föra diskussioner.

Arbetet kommer att ske både enskilt, i mindre grupper och i helklass. Under vissa moment kommer klassen att vara uppdelad i kill- och tjejgrupper.

Visa vad du lärt dig

Du bedöms utifrån din förmåga:

* att söka information i faktatexter 
* att skriva faktatexter utifrån tankekarta och stödord
* att delta i diskussioner och använder då begrepp som är knutna till området.
* att samtala och diskutera samband i människokroppen.
* att berätta om vad som händer under puberteten och varför.
* att placera ut organen i kroppen och känna till deras funktion.

Jag kommer bedöma det genom att:
- observera dig under lektioner, hur du samtalar, ställer frågor och drar slutsatser.
- läsa dina texter och ge dig feedback.
- diskuterar efter undervisningen filmer eller gemensamma genomgångar.
- se på kroppen där du placerat ut organen och dess namn under arbetets slut. 
- Du kommer också skriva en bedömningsuppgift i slutet av området.

 

 

Uppgifter

 • Film om kroppen

 • Bedömningsuppgift - puberteten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6