Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna med dina idoler:-)

Skapad 2014-09-01 19:51 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Ett matteprojekt som tar upp de flesta delarna i det centrala innehållet för åk 9. Alla förmågor ingår.
Grundskola 9 Matematik
Du skall arbeta med detta under hösten. Välj din idol med omsorg, du skall ta reda på mycket om hen under terminen. Alla uträkningar och resultat skall redovisas. Välj själv hur du redovisar, analogt (papper) eller digitalt (ipad, film eller keynote)

INLÄMNING 1 DECEMBER!

Innehåll

syfte

Här har ni syftet med uppgiften, hämtat från läroplanen.

centralt innehåll

Som du ser här är många av delarna från läroplanen med.

metod

RÄKNA MED DINA IDOLER!

Välj en idol du har. Ensam eller som del av en grupp eller ett lag.

Alla uppgifter i detta arbete skall utgå från din/a idol/er.

När du/ni kör fast skall ni ta hjälp av mina filmer i mariasmatematikrum.weebly.com, läroboken och annat material. Fråga mig! 

T ex kommer du till en uppgift som handlar om geometri och du behöver repetera det, så gör du det först innan du gör uppgiften!

OBS!! Det är viktigt att ni repeterar det ni inte kan under arbetets gång!

Uppgifterna är här nedan:

Gör ett fint arbete. I det skall alla uträkningar och resultat vara med. Klart till betygssättningen till jul. INLÄMNING SENAST 1 DECEMBER!

LYCKA TILL MED DITT ARBETE! //Maria

Uppgifter:

 1. Ta reda på vad din idol (jag kallar hen X i fortsättningen) tjänade under förra året. Svara i något av pund/euro/dollar och i svenska kronor. Svara också i grundpotensform. (är X ett lag/grupp så välj ut en av medlemmarna)

 1. Vad tjänade X under de förra fem åren? Gör en tabell och rita ett linjediagram över lönen.

 1. Vilken är medelåldern i laget/gruppen? (är X ensam så välj något annat att räkna medelvärde på. T ex antal konsertbesökare de senaste åren eller resultat i de senaste tävlingarna) 

 2. Rita ett stapeldiagram över deras åldrar.

 1. Vilken är medianen?

 1. Vi tänker oss att X har fortsatt samma löneutveckling som under 2016. Hur gammal är X då när hen tjänar 20% mer än under det året?

 1. Vad har övriga i klassen valt att skriva om? - gör ett cirkeldiagram som visar den procentuella fördelningen i gruppen. (musikartister, sportstjärnor...)

 1. välj en arena där X uppträtt/spelat.

 1. Bestäm arenans area och volym.

 1. Tänk dig att du är där och tittar/lyssnar. Det är fullsatt. Du är där med din klass. Hur stor del av publiken motsvarar ni? Svara i bråkform och procentform.

 1. Hur stor del av arenans area upptar du?

 1. Du står 30 meter från scenen/spelaren. Du hör ljud från X. Hur lång tid tar det tills det når dina öron?

 1. Du startar ”Vågen”. Hur lång tid tar det tills den är tillbaka hos dig?

 1. Du står nära X med autografblocket i högsta hugg. X säger: ”jag skriver 3 stycken till”. Du räknar till 23 pers runt dig. Vad är sannolikheten att just DU får en autograf?

 1. Du upptäcker att ditt autografblock som är i formen av en rektangel, är likformigt med din rektangulära väska. Det betyder att du kan räkna ut omkretsen och arean av blocket om du vet följande:

  Blockets sidor är 6 och 9 cm. Väskans mått är 9 och x cm. Så hur stor är väskan? (Se film om likformighet och räkna uppgifter i boken)

 2. Du köper chokladhjärtan och skickar till din idol. De finns i två storlekar. De har samma tjocklek och form. 100G choklad räcker till 8 små hjärtan. Det stora hjärtat är 10 cm långt och det lilla 5cm.

  a) det lilla hjärtat kostar 5 kr. Beräkna kilopriset.

  b) Till hur många STORA  hjärtan räcker 100 g choklad?

 3. X får ett pris i form av en silverboll. Den väger 400g. Tvåan fick en likadan fast mindre boll. Vad väger en likadan boll med hälften så stor diameter? Silvers densitet är 10 490 kg/m3. OBS! Tycker du att denna fråga är för svår gör du denna istället: Vilken är volymen på en kula med diametern 20 cm?

 4. Du är inne på arenan – som är en fotbollsplan med raka räta linjer. Du står i ena hörnet och ser att X står mittemot dig (diagonalt). Du vill till X. Det är bråttom. Vilken väg är kortast? Diagonalt eller runt om? Sidorna är 70 och 110m långa. (Pythagoras sats)

  LYCKA TILL MED DITT ARBETE!! //Maria

   

   

   

bedömning

Jag kommer att bedöma hur du löser uppgifterna under tiden, både de som ingår i själva uppgiften, och de du gör när du repeterar för att lära dig.

Den färdiga produkten ingår förstås också i bedömningen.

Uppgifter

 • Räkna med dina idoler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: