Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp idrott åk 4 ht-16

Skapad 2014-09-02 10:27 i Nyhemsskolan Halmstad
LPP Nyhemsskolan, Halmstad
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Ge eleverna möjlighet av att känna glädje av att röra sig allsidigt i olika fysika sammanhang i grupp och individuellt.

Innehåll

Analys

Vi arbetar vidare med de delmål som står i Lgr 11.

Syfte/mål

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
 • Planera, praktiskt genomföra och utvärdera idrott och andra fysiska aktiviteter

Central innehåll

 

 • Sammansatta grundformer i samband med olika redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus samt danser och rörelser till musik.
 • Förebygga skador genom t.ex. uppvärmning
 • Lekar och olika fysiska aktiviterer i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott natur- och utevistelse

Konkretisering av mål

Vi kommer att:

 • prova olika grenar inom friidrotten.
 • redsapsgymnastik
 • leka olika lekar med och utan boll
 • öka sin förmåga att hantera racketsporterna
 • prova olika aerobicsteg
 • prata om varför uppvärmning, stretching och göra det
 • planera, praktiskt genomföra och utvärdera en fysisk aktivitet med sin grupp

Bedömning

Bedömningen sker löpande under lektionerna.

Genomförande

Eleverna kommer att få prova på 7 grenar inom friidrotten. Vi kommer att träna här på skolan i månad sen avslutar vi den delen med en gemensam idrottsdag.

Redskapsgymnastik kommer vi att träna på under ett block efter höstterminen. Redskapen vi kommer att öva med/på är plint, bock, matta och räck. Här kommer även tas upp och prata om varför uppvärmning.

Vi kommer att öva både badminton och bordtennis.

Dansen kommer att ske under två veckor.

Eleverna kommer att i grupp på två eller tre elever få planera för en lektion med en eller två övningar som de ska kunna förklara och genomföra med klassen. Efteråt kommer jag att prata med eleverna om hur det gick och de får själva komma med synpunkter på vad som var bra och vad som kan göras annorlunda en annan gång.

De olika lekar och spel  med och utan boll kommer att vävas in under terminens gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: