👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny LPP Idrott åk2 - ht-17

Skapad 2014-09-02 10:51 i Nyhemsskolan Halmstad
LPP Nyhemsskolan, Halmstad
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Ge eleverna möjlighet av att känna glädje av att röra sig allsidigt i olika fysika sammanhang i grupp och individuellt.

Innehåll

Analys

Vi arbetar vidare med de delmål som står i Lgr 11.

Syfte/mål

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

Central innehåll

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, leker, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Ord och begerpp för samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelse.
 • Lekar och rörelser i natur- och utemiljö.
 • Allemansrätten
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med spel och lekar och vid utevistelser.
 • Lek och rörelse i vattnet. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Konkretisering av mål

Eleverna kommer att:

 • få delta i olika övningar med och utan redskap där grundformerna tränas.
 • mötas av många nya ord och begrepp för upplevelser av idrott samt olika regler inom idrottslekar
 • leka lekar utom- och inomhus
 • få delta i danslekar
 •  leka och prata mycket om allemansrätten och vad den innebär.
 • samarbete med kamrater vi lek och lagspel
 • lära känna trygghet i vattnet, kunna flyta och simma i mag- och ryggläge.

Bedömning

Bedömningen sker löpande under lektionerna. Eleverna ska delta efter sin förmåga och få god kännedom om vad allemansrätten innebär. Alla elever kommer att få göra ett skriftligt prov med ja och nej svar med olika påstående om vad man får och inte får göra i skog och mark utifrån vad som står i allemansrätten.

Genomförande

Vi kommer att:

 • göra olika redskapsbanor
 • röra sig till musik
 • leka lekar ute och inne med och utan boll
 • samtala, drama och göra lekar för att lära sig allemansrätten
 • samtala om regler, benämna saker vad de heter och vad vi gör för att ge ord åt våra aktiviteter
 • simma under en period av tio gånger. Då kommer vi att öva flyta, dyka/hoppa, bröstsim och ryggsim.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3