Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2014-09-02 11:04 i Parkskolan Ludvika
Som en uppstart för eleverna som går upp från åk 6 till åk 7 inleder vi terminen med att gå igenom olika strategier för läsning och inlärning, så kallad studieteknik. Eleverna ska lära sig att tillämpa olika strategier samt hitta det sätt som passar bäst för de själva.
Grundskola 7 Svenska
Vi arbetar med strategier för läsning och inlärning.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska lära oss att tillämpa olika strategier vid läsning och inlärning, samt att hitta det sätt som passar bäst för oss själva.

Vilka förmågor kommer att bedömas?

Eleverna kommer att bedömas utifrån sin förmåga att känna till vilka olika strategier det finns för läsning och inlärning, att tillämpa sig av dessa strategier, samt att känna till vilken strategi som passar bäst för honom eller henne själv.

Kopplingar till läroplan

  • Sv  7-9
    Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Sv  7-9
    Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med ett arbetshäfte som utgår från läromedlet "Svenska Direkt" samt diverse andra övningar. Vi har även muntliga diskussioner och genomgångar. 

Hur visar vi att vi lärt oss?

Genom att delta aktivt under lektionerna och diskussionerna, samt att göra de skriftliga uppgifterna i häftet efter bästa förmåga, visar vi att vi lärt oss använda olika läs- och inlärningsstrategier.

Kopplingar till läroplan

  • Sv  E 9
    Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: