Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2014-09-02 18:12 i Pysslingen Skolor Kristianstads Montessoriskola Pysslingen
Läsårsplanering i svenska åk 4
Grundskola 4 – 6 Svenska
I ämnet svenska kommer du under läsåret att arbeta utifrån boken Språkskrinet.

Innehåll

Arbetsområde

Du kommer att arbeta utifrån följande moment:

 • Läsning
 • Språklära
 • Ordkunskap
 • Skrivning
 • Samtala

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Arbetssätt

Så här arbetar du med Språkskrinet:

Du kommer att arbeta med boken ett avsnitt i taget under 3-4 veckor.

Varje avsnitt inleds med en gemensam genomgång och en introduktion av vilka förmågor du kommer att träna. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.

Varje avsnitt är indelat efter följande fyra moment:

 

Läsning

Varje del inleds med att du tränar läsning och läsförståelse. Du läser en text och svara på frågor skriftligt och muntligt utifrån tre steg:

 1. Hitta svaren i texten (läsa på ytan)
 2. Lista ut svaret med hjälp av texten (dra slutsatser och läsa mellan raderna)
 3. Tycka till om texten (resonera och motivera utifrån egna erfarenheter)

 

Språklära

Här tränar du:

-Meningsbyggnad och skiljetecken

-Talstreck

-Egennamn

-Ordklasser

-Stavning

Du tränar här din förmåga att skriva tydligt och läsligt för hand och på dator. Att stava rätt och använda skiljetecken på rätt sätt, samt att kunna använda ordlistor och förstå och använda språkets struktur.

 

Ordkunskap

Du tränar här din ordkunskap med synonymer, släktord, förkortningar, samt ord och begrepp kopplade till varje avsnitt.

 

Skrivning

Du kommer att träna din förmåga att skriva olika typer av texter så som berättelse, dikter, reklam, dagbok, instruktion och saga. Du kommer att både ge och får respons på dina texter tillsammans med dina klasskamrater och med hjälp av checklistor titta närmre på både texternas form och innehåll. Till dina texter har du möjlighet att komplettera med egna bilder

 

Samtala

Under arbetets gång kommer du att även få möjlighet att träna din förmåga att samtala, diskutera, redogöra, och argumentera muntligen kring de aktuella avsnitten.

Tidsplan

Du arbetar med ett avsnitt i taget under 3-4 veckor som innehåller samtliga moment:

Läsning, läsförståelse språklära, ordkunskap, skrivning och samtal.

Bedömning - Så här visar du vad du lärt dig

Efter varje avsnitt gör du en diagnos i språklära och ordkunskap.

Din kunskapsutveckling i läsning, skrivning och muntlig kommunikation bedöms efterhand som arbetet sker och du får tillsammans med en vuxen bedöma dina förmågor i tre steg:

Jag är i startgroparna

Jag är på väg 

Jag är i mål

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: