Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemmesta åk 5 Naturtyper

Skapad 2014-09-03 07:31 i 0 Hemmestaskolan Roligare än hemma... Värmdö
Vi lär oss om naturtyper
Grundskola 5 Biologi
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med världens olika naturtyper i biologi. Arbetsområdet pågår under veckorna 34-36.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Genomgångar
Filmer om olika naturtyper
Eget arbete med olika uppgifter

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Efter arbetsområdet ska du:
 • ha kunskap om att det finns olika naturtyper i världen och kunna markera detta på en världskarta.
 • ha kunskap om vilket klimat det är i de olika naturtyperna.
 • kunna beskriva hur växter kan se ut i en naturtyp.
 • ha kunskap om artbegreppet.
 • kunna göra jämförelser mellan olika naturtyper.
 • kunna beskriva en näringskedja i en naturtyp.
 • kunna se samband mellan vattentillgång och naturtyp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: