Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema val 2014

Skapad 2014-09-03 08:28 i Torpskolan Lerum
Göra eget parti och föra resonemang.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
Du ska nu arbeta med valet där du får chansen att bilda ett eget parti tillsammans med några klasskamrater. Du kommer att få lära dig om riksdagspartierna, om hur Sverige styrs, resonera kring för och nackdelar med demokrati och uttrycka egna åsikter utifrån dina kunskaper i ämnet.

Innehåll

Syfte

Lära dig om de politiska systemet i Sverige samt föra resonemang och motivera åsikter utifrån dina kunskaper. 

 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Skrivuppgiften

Uppgifterna:

Eget parti: 
Ni kommer i grupp att:
- Skapa ert eget parti och beskriva partiets ståndpunkter i frågorna skola och miljö samt ett valfritt ämne. Det är viktigt att ni förklarar varför ert parti tycker som det gör i de olika frågorna.
- Skapa en valaffisch där ni förmedlar partiets namn, symbol och viktigaste budskap (eventuellt en slogan).
- Berätta hur ni ska ska sprida partiets budskap och få folk att rösta på ert parti.
- Beskriva hur er grupp har gjort för att arbeta demokratisk, d.v.s. arbetat för att alla ska komma till tals och vara med i utformandet av partiet.

Resonera kring demokrati som styrelseform:

Du kommer att få träna dig i att uttrycka för och nackdelar i ett par olika frågor för att sedan kunna skriva en text där du resnonerar kring för och nackdelar med demokrati som styrelseform. Du lämnar in en individuell text.

Grundläggande kunskaper i ämnet:

Du kommer att få en uppgift där du får chans att visa att du har grundläggande kunskaper om Sveriges styrelseskick (kommun, landsting, riksdag och regering), om Sveriges riksdagspartier samt kan använda dig av några begrepp inom området. Du behöver föra anteckningar då vi arbetar för att kunna repetera innan uppgiften. Detta är en individuell uppgift och sker som ett läxförhör.   

Matriser

Sv Sh
Tema val 2014

Samhällsstruktur
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Föra resonemang
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Demokratiska principer
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: