👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologier och politiska partier

Skapad 2014-09-03 13:39 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 8 Samhällskunskap
Ideologi är "idè/åsikt om hur ett samhälle ska styras". Med andra ord hör det ihop med politik som i sin tur har sitt ursprungligen "statskonst" och innebär "konsten att föra fram sin åsikt". För att kunna göra det, är det viktigt att kunna argumentera och lyssna på andras åsikter.

“Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något.“ (Svenskt ordspråk)

Innehåll

Övergripande mål och syfte

I arbetsområdet övar du på att
- uttrycka åsikter i olika politiska frågor och argumentera utifrån fakta, olika värderingar och synvinklar,
- självständigt söka information och tala om varför den har varit användbar för ditt arbete samt fundera över på vilket sätt den kan vara vinklad

Centralt innehåll för arbetsområdet

I arbetsområdet ska du lära dig om
- olika politiska ideologier (= idéer om hur ett land ska styras på bästa sätt),
- på vilket sätt ideologierna är synliga i svenska partiers grundtanke som skiljer dem

Undervisning

Vi arbetar med arbetsområdet under ca 9-10 lektionstillfällen. Du förväntas lära dig om

 • Liberalism
 • Konservatism
 • Socialism
 • Våra nuvarande riksdagspartier
 • Moderna ideologier; feminism och ekologism

Du utvecklar också din förmåga att diskutera och uttrycka åsikter.

Bedömning

Du bedöms först muntligt under arbetsområdet sedan i en skriftlig uppgift.

Uppgifter

 • Politik

 • Politik

 • Politik

 • Politik

 • Politik och ideologier

 • Övning på källkritik

 • Ideologier: läxa v. 12

 • Övning på källkritik

 • Ideologier: läxa v. 12

 • Övning på källkritik

 • Ideologier: läxa v. 12

 • Övning på källkritik

 • Ideologier: läxa v. 12

 • Ideologier: läxa v. 12

 • Övning på källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Ideologier

Rubrik 1

F
E
C
A
Aspekt 1
Kunskaper om vårt samhälle och vår demokrati
Eleven har mycket grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att i viss mån undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då mycket enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
Kunskaper om hur människor kan påverka sin situation genom att ta reda på mer om de olika ideologiernas fördelar och nackdelar för dem.
Eleven kan föra mycket enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då mycket enkla enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Ny aspekt
Förmåga att diskutera och se och sätta sig in i hur olika människors livssituation påverkas av politiska beslut
Eleven värderar och uttrycker kortfattat olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med mycket enkla resonemang och få underbyggda argument och kan då inte växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.