Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2014-09-03 14:14 i Gruvrisskolan Falun
Övergripande pedagogisk planering för årskurs 2 för hela läsåret.
Grundskola 1 Musik

Musik ska byggas utav glädje!

Innehåll

Konkretisering av mål

När du gått ut årskurs 2  ska du ha utvecklat din förmåga att:

 

 • sjunga och använda din röst.
 • på din nivå spela instrument tillsammans med andra.
 • hitta på och härma rörelser och rytmer.
 • lyssna på och prata om musik.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Arbetssätt

På musiklektionerna kommer vi att:

 • sjunga många olika sånger som handlar om vänskap, djur, sagor, årstider, kroppen m m samt sånger som hör till traditioner på skolan, t ex adventssamling och skolavslutning.
 • sjunga på olika sätt - unisont, kanon och växelsång samt att använda rösten för att sjunga t ex svagt, starkt, ljust och mörkt.
 • härma och hitta på toner, rytmer och rörelser med hjälp av rösten, rytmintstrument och kroppen.
 • tillsammans hitta på ljud, rytmer och rörelser för att illustrera sånger, sagor, bilder och dikter.
 • spela rytminstrument i ensemble.
 • träna på att använda enkla musiksymboler som stöd för sång, rörelse och spel.
 • lyssna på olika sorters musik och prata om den.
 • titta och lyssna på olika sorters instrument och lära oss vad de heter.
 • förbereda och träna oss på att sjunga sånger för publik, t ex vid skolavslutningar.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:
• delta i sång.
• delta i ensemblespel.
• delta i att skapa musik med röst, rörelse, instrument och rytmer.
• prata om musik

Du visar detta genom att delta i allt vi gör och ta eget ansvar.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser

Mu
Musikmatris åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Du deltar i viss mån i gemensam sång.
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar aktivt i gemensam sång.
Ensemblespel
Du deltar i viss mån i ensemblespel.
Du deltar i ensemblespel och spelar då i viss mån med tajming.
Du deltar aktivt i ensemblespel och spelar då med god tajming.
Skapa musik
Du deltar i viss mån i att härma och hitta på rörelser, rytmer och ljud/toner.
Du deltar i att härma och hitta på rörelser, rytmer och ljud/toner.
Du deltar aktivt i att härma och hitta på rörelser, rytmer och ljud/toner.
Musikens sammanhang och funktioner
Du kan lyssna på musik och i viss mån delta i samtal om den.
Du kan lyssna på musik och delta i samtal om den.
Du deltar aktivt i samtal om musik och kan berätta hur du känner dig och vad du tänker på när du lyssnar på musik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: