Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Valet år 6 2014

Skapad 2014-09-03 18:22 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under kommande veckor kommer vi att arbeta med valet, politik, demokrati och makt.
Grundskola 6
Under kommande veckor ska vi arbeta med valet. Vecka 37 kommer vi att arbeta schemabrytande med temat.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Planering v. 34-37

Planering

Vecka 34

Lektion 1

Intro SO
Vad är SO?
Tala om mål och förväntningar.
Visa grovplaneringen.
Förslag och önskemål
Tala barnkonventionen och vikten av att kunna påverka.
Betyg

Lektion 2-3 samt v. 35 lektion 1

Vad är demokrati?
Föreläsning om demokrati

Samt:
Regering

Riksdag

Region/landsting

Kommun

Arbeta med "Ord och begrepp", se längre ner.

 

Vecka 35
Lektion 2-3
Arbeta med de olika partierna i riksdagen.
-Moderaterna
-KD
-FP
-Centern
-Soc
-Vänsterpartiet
-Fi!
-Sverigedemokraterna

I grupper om 3-4 st arbetar utifrån partiprogrammet.
Gör valaffischer!
Plocka ut ngr stora områden och förklara vad ditt parti står för.

Vecka 36
Lektion 1-2-3
Forts.
Redovisas inför klassen

---------------

Introducera uppgiften det egna partiet.

OBS! Avsnittet nedan är uppgifter från Mediekompassen. Dessa kan användas ibörjan eller under vecka 37. Kontrollera med mentor/so-lärarna vad som har gjorts. 

Vecka 37

Ämnesövergripande

Skapar egna partier!
En egen fråga som de brinner för.
Gör valaffischer.
Partisymbol
Göra egna valsedlar.

Utvärdering -

Vad har du lärt dig?
Vad innebär demokrati?
Varför är det viktigt med demokrati?
Vad var intressant?
Vad var mindre intressant?
Vad vill du förändra med arbetssättet?

-------------------------------

Uteverksamhet varje dag!
Läsning
Lunch
Sluta tidigt fredag.
Valkakor till 375 elever.
-------------------
Förklara följande begrepp:

-Demokrati
-Representativ demokrati
-Borgerliga blocket
-Socialistiska blocket
-Konkurrens
-Offentliga sektorn
-Privata sektorn
-Valsedel
-Valkrets
-Mandat
-Opposition
-Global

 

 

 

 

Uppgifter från Mediakompassen, UR och filmtips!

Mediekompassen

 1.  Riksdagen  För att visa den digitala rundvandring måste du ha appen Puffin.

http://www.mediekompass.se/wp-content/uploads/2014/08/Riksdagen.pdf

                  2. Politiska val 

                      http://www.mediekompass.se/wp-content/uploads/2014/08/Politiska-val.pdf

                  3. Politiska budskap

                      http://www.mediekompass.se/wp-content/uploads/2014/08/Politiska-budskap.pdf

                 4. Tolka bilder 

                  http://www.mediekompass.se/wp-content/uploads/2014/08/Granska-bilder.pdf

 UR

http://urplay.se/Produkter/182796-Drom-om-demokrati

 

 Filmtips

 • http://beta.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101196-06

 

 

 

Länktips!

http://skola.moderat.se

http://www.folkpartiet.se/politik/lattlast/

http://www.centerpartiet.se/lattlast/

https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Lattlast-svenska/

http://www.socialdemokraterna.se/Skolarbete/

http://www.vansterpartiet.se/latt-svenska

http://feministisktinitiativ.se

http://sverigedemokraterna.se

http://www.riksdagen.se

http://www.regionhalland.se/om-region-halland/

http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/

Matriser

So-matris åk7-9

E
C
A
FAKTAFÖRSTÅELSE
Grundläggande kunskaper om: SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. Du redogör för central fakta och gör enklare förklaringar. Du kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Goda kunskaper om: SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. Du beskriver och förklarar utförligt. Du tar upp fakta som skapar en helhet med fler detaljer. Du använder dina kunskaper i fler sammanhang.
Mycket goda kunskaper om: SH: samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska, politiska) och hur dessa fungerar, demokratiska värden. Du beskriver och förklarar utförligt. Du tar upp fakta som skapar en helhet. Du är tydlig i ditt urval av detaljer. Du använder dig av kunskapen även i andra sammanhang.
BEGREPP
Kan i huvudsak använda sig av begrepp inom området: SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. Du redogör för begrepp i rätt sammanhang
Kan relativt ändamålsenligt använda sig av begrepp inom området: SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. Du använder begreppen för att beskriva och förklara och gör det i rätt sammanhang.
Kan ändamålsenligt och korrekt använda sig av begrepp inom området: SH: samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, demokratiska värden. Du är medveten om begreppens innebörd och kan koppla dem till varandra. Du använder begreppen i olika och nya sammanhang.
ANALYS
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om: orsaker och konsekvenser av: SH: samhällsförändringar, Du beskriver orsaker till händelser och skeenden. Du redogör för konsekvenser.
Relativt väl utvecklade resonemang om: orsaker och konsekvenser av: SH: samhällsförändringar,
Välutvecklade och nyanserade resonemang om: orsaker och konsekvenser av: SH: samhällsförändringar,
SAMBAND
Enkla samband mellan: tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. Du beskriver samband mellan händelser och skeenden.
Förhållandevis komplexa samband mellan: tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. Du beskriver och förklarar mer ingående samband mellan händelser och skeenden.
Komplexa samband om: mellan tidsperioder, utvecklingslinjer, religioner, inom/mellan samhällsstrukturer, religion och samhälle, faktorer som påverkar livssituationen. Du visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden. Du visar på förståelse för helheten.
STÄLLNINGSTAGANDE
Kan på ett enkelt sätt: SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. Du gör jämförelser och kan dra egna slutsatser. Du tolkar och värderar information på ett enkelt sätt.
Kan på ett förhållandevis komplext sätt: SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. Du gör jämförelser och drar egna slutsatser. Du kan identifiera argument som grundas på fakta eller på känslor. Du tolkar och värderar information genom att förklara och beskriva.
Kan på ett komplext sätt: SH: samhällsfrågor, demokratiska rätt och skyldigheter. Du gör jämförelser och drar slutsatser genom att använda egna och andras kunskaper, argument och erfarenheter. Du kan skilja på argument som grundas på fakta, erfarenhet och känslor. Du tolkar och värderar genom att visa förmåga att ifrågasätta egna och andras argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: