Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavarbete för åk 1

Skapad 2014-09-04 10:27 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Att bekanta sig med alla alfabetets bokstäver är nödvändigt för att kunna läsa. Man behöver både veta hur de låter och hur man formar bokstäverna.
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Syfte - varför ska du jobba med detta?

Jag vill att du ska...

 • Skapa intresse för bokstäver och det skrivna språket
 • Öka din språkliga medvetenhet
 • Bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva
 • Öka ditt intesse för böcker och det skrivna ordet
 • Träna på din förmåga att berätta och samtala i grupp
 • Få möjlighet att reflektera över din egen lärprocess

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Metod - så här kommer du att jobba med bokstäver under läsåret

Du kommer att...

 • Lära dig att skriva bokstäverna på korrekt sätt, både versaler och gemener
 • Lära dig att koppla rätt ljud till rätt bokstav
 • Lära dig att urskilja bokstäver i ord
 • Arbeta med bokstavsprogram på datorn och att skriva på datorn
 • Lära dig alfabetet och alfabetisk ordning
 • Prata, visa och berätta i grupp
 • Titta på filmer t.ex. Bokstavslandet och Fem myror för att på ett lekfullt sätt lära dig mer om bokstäverna.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Bedömning

 • Din förmåga att skriva stora och små bokstäver
 • Din förmåga att se sambandet mellan ljud och bokstav
 • Din förmåga att kunna alfabetet och alfabetisk ordning
 • Din förmåga att prata, visa och berätta i grupp
 • Din förmåga att lyssna på andra
 • Din förmåga att arbeta vid datorn

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: