Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdgeometri åk 9

Skapad 2014-09-04 14:35 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Som basläromedel används Matte Direkt
Grundskola 9 Matematik
Du har hittills i matte arbetat med:

"En sträcka" - en dimension, längd.

"En Yta" - två dimensioner, längd och bredd.

Nu skall du få uppleva något nytt, som du dock känner igen mycket väl:

"En kropp" - tre dimensioner, längd, bredd och höjd.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Rymdgeometri  under veckorna 35-41
Till arbetet delas ut en planering som eleverna följer individuellt utifrån sina förmågor.
 Varje elev väljer sin egen nivå att arbeta med dessa. Vi kommer att arbeta med praktiska uppgifter, träningshäfte, blå kurs, grön kurs eller röd.

Läraren vägleder i valet av uppgifter.

LGR 11

Vad säger Lgr11 om arbetet med geometri?

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik år 7-9

Förmågor att utveckla:

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny nivå
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du förstår problemet och löser problemet med viss hjälp.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast för problemsituationen.
Du har en idé för att lösa problemet men den löser inte problemet fullt ut.
Du har en fungerande strategi/metod för att lösa problemet.
Du kan motivera vald metod.
Procedur
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Du behöver viss hjälp att välja lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Begreppsförståelse
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du kan använda matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet.
Du använder matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer.
Du kan se samband mellan matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet.
Du kan beskriva matematiska begrepp på olika sätt.
Du kan beskriva begrepp med hjälp av ett korrekt matematiskt språk.
Du kan visa förståelse för begrepp genom att växla mellan olika uttrycksformer
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt förklara hur begreppen hör ihop.
Dina resonemang är välutvecklade och strukturerade.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Du använder oftast ett vardagsspråk men även enstaka matematiska uttryck förekommer.
Du använder det matematiska språket på rätt sätt, men en del vardagsuttryck förekommer.
Du använder det matematiska språket på ett tydligt och korrekt sätt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: