Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i NO år 1, Ht 2020. Årstider, växter och djur.

Skapad 2014-09-05 13:47 i Freinetskolan Mimer Freinet
I NO kommer år 1 att arbeta med enkla fältstudier och observationer i närmiljön. De kommer också att arbeta med årstiden hösten.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du kommer lära dig mer om årstiderna sommaren och hösten och hur djur och växter anpassar sig till dessa årstider. Du kommer lära dig namn på några växter och träd.

Innehåll

Innehåll:

 •  
 • Du kommer lära dig mer om hösten genom enkla fältstudier, observationer i närmiljön och enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Du kommer lära dig mer om hösten. Vi skriver gemensamt ned fakta från filmer och pratar om vad som händer i naturen under årstiderna sommar och höst.
 •  Du dokumenterar dina naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
 • Du lär dig mer om årstiderna sommaren och hösten och hur man känner igen dessa årstider. Du lär dig mer om djur och växters anpassning till årstiderna sommar och höst.

 

Arbetssätt, arbetsformer

 

 • Du kommer att lära dig namn på vanliga trädsorter.
 • Du kommer att arbeta tillsammans med en klasskamrat med att skriva om olika trädsorter.
 • Vi skriver en gemensam text om vad som händer i naturen under sommaren och hösten.
 • Du kommer att tillsammans med en klasskamrat rita sommar och höstteckningar.
 • Vi kommer att se på filmer om sommaren och hösten och prata om vad som händer i naturen under sommaren och hösten.
 • Vi kommer gemensamt att prata om djur och växters anpassning till sommaren och hösten.

Bedömning:

 • Förmågan att lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Förmågan att beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • I samtal om årstiderna sommaren och hösten kan eleven berätta om dessa årstider och berätta om vad som händer med djur och växter under dessa årstider.
 • Eleven kan namnge några vanliga trädsorter.
 • Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i samtal.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: