Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5

Skapad 2014-09-05 16:12 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Medeltiden och Vasa-tiden är tider då mycket lades till grund för hur vi lever idag. Kristendomen infördes och med den kom de traditioner som vi har kvar än idag. Det var även en tid då Europa förändrades och flera viktiga händelser skedde.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Vi kommer att läsa om Medeltiden. Det är uppdelat i två arbetsområden. Hur folk levde i Norden samt Kungarna och krigen. Medeltiden sträcker från år 1050 till år 1520 i detta arbetsområde. Vi kommer att arbeta med Puls Historia samt titta på filmer om medeltiden och den heliga Birgitta. Varje område avslutas med skriftligt prov.

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Du ska:

OM FOLKET

* veta hur människor levde på medeltiden och kunna jämföra att vara barn, man och kvinna då och nu
* veta vad Hansan var och vilken betydelse den fick för Nordens länder
* veta vilka länder man handlade med under medeltiden och vilka varor man köpte och sålde
* veta på vilka sätt människor och varor färdades
* veta att kristendomen kom till Norden och hur den förändrade människorna som levde här
* veta vem Heliga Birgitta var
* veta hur pesten spreds
* veta hur man försökte bota sjukdomar på medeltiden
* veta vad ett kloster är samt dess roll i samhället
* kunna de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder samt deras roller och rättigheter i det medeltida samhället
* kunna något om medeltida lagar och straff

KUNGARNA OCH KRIGEN

* veta hur kungarna försökte styra sina riken
* veta hur olika grupper slogs om makten i Sverige, de flesta tillhörande adeln
* veta hur bönder och bergsmän fick en större roll i maktkampen
* veta hur Sverige ibland var ett eget rike, ibland var danskt
* känna till de mest kända personerna i Sverige under medeltiden

Så här arbetar vi

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- läsa faktatexter bl a i vårt läromedel Puls

- titta på filmer

- göra skriftliga uppgifter

Bedömning

Din förmåga att:

  •  läsa och förstå faktatexter
  •  göra jämförelser mellan förr och nu
  •  kunna ovanstående mål
  •  visa engagemang i ämnet

Matriser

Hi Re
Medeltiden åk 5

Rubrik 1

Ej godkänd
Godkänd
Väl godkänd
Mycket väl godkänd
Aspekt 1
Sammantaget omdöme. Visat engagemang och varit aktiv på lektionerna samt skriftligt prov
Du behöver komplettera ditt arbete för att bli godkänd
Du har visat att du varit aktiv på lektionerna och skrivit godkänt på proven
Du har visat bra engagemang och aktivitet på lektionerna samt skrivit väl godkänt på proven
Du har visat utmärkt engagemang och aktivitet på lektionerna samt skrivit mycket väl på proven.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: