Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Life on Scilly

Skapad 2014-09-06 15:21 i 0 Geneskolan Örnsköldsvik
The series deals with the everyday life activities of teenagers and brings up topics such as friendship, school, hobbies and dreams for the future.
Grundskola 9
We are going to watch the english series "Life on Scilly" on UR.se. This will give you an opportunity to learn more about English as well as develop your language skills

Innehåll

How are we going to work?

The series contains six episodes. We are going to watch one episode per week.

Every episode is accompanied by a worksheet with different subjects to discuss, both in the whole class and in small groups. With the worksheet as support, you can practise listening skills while watching the episode. As follow up activities there are tasks to make you produce your own oral and written material and to find out more about the Scilly Isles.

Topics we are going to discuss in different ways are: 

 • Friendship
 • School
 • Hobbies
 • Dreams for the future

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centrala innehållet i Engelska 7-9

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser

Engelska åk 9 - Geneskolan

Lyssna och läsa - reception

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Du kan med stöd förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Du kan med stöd förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter.
Förståelse
Du kan med stöd visa förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Förståelse
Du kan med stöd agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Du visar din förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
-förståelse
Du kan med stöd välja och använda någon strategi för att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Strategier
-välja/använda
Du kan med stöd välja texter och talat språk samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Tala och samtala - produktion och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
-muntlig framställning
Du kan med stöd formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Tala
-bearbetning
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du med stöd bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Interaktion
-tala
I muntlig interaktion i kan du med stöd uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med viss flyt samt med viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
-strategier vid tala
Du kan med stöd välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Skriva - produktion och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
-skriftlig framställning
Du kan med stöd formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
-bearbetning
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du med stöd bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Interaktion
-skriva
I skriftlig interaktion kan du med stöd uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassat till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
-strategier vid skriva
Du kan med stöd välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kommunikationens innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Omvärlden
Du kan med stöd diskutera översiktligt några företeelser i områden där engelska används.
Du kan diskutera översiktligt några företeelser i områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt några företeelser i områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser där engelska används.
Reflektion
Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: