Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för Svenska åk. 1 Misterhultskolan

Skapad 2014-09-07 10:59 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 1 Svenska
Läsa, skriva fina bokstäver, samtala och lyssna på varandra - nu börjar skolan!

Innehåll

Syfte - VART ska vi?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Kunskapsmål - VAD ska vi lära oss?

 

                       Att kunna:

.....skriva bokstäverna i alfabetet.

....känna till de grundläggande stavningsreglerna, d v s mellanrum mellan orden i en mening, stor och liten bokstav samt punkt.

.....logga in på datorn och skriva en kort text.

.....läsa enkla små böcker.

.....berätta något du hört eller läst med en röd tråd.

.....förstå innehållet i, och kunna prata om, en text med hjälp av "läsfixarna".

.....lyssna när andra pratar och delta i ett samtal.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Undervisning och arbetsformer - HUR gör vi?

Vi jobbar med:

* läsfixarna, som är olika strategier för att förstå en text.

* lästräning både i skolan och som läsläxa.

* bokstavsboken "Den magiska kulan" under höstterminen, och "Veckans ord 1" under vårterminen.

* datorn som skrivverktyg.

* att berätta och redovisa i olika sammanhang. 

Bedömning - HUR sker bedömningen?

 

Jag bedömer i arbetet under lektionerna:

 .......din förmåga att läsa.

........din förmåga att förstå olika texter.

........din förmåga att skriva fina bokstäver.

........din förmåga att skriva korta texter, på datorn och för hand.

........din förmåga att berätta, beskriva och lyssna i grupp.

Dokumentation - HUR gick det?

Vid utvecklingssamtalen får du en samlad bild av dina framsteg i ämnet.

I lärloggen har vi möjlighet att kommunicera om hur det går för dig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: