Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna

Skapad 2014-09-07 12:53 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Bild
I Sverige har vi tydliga årstider. Vi kallar dem vår, sommar, höst och vinter. Men hur vet man när vi byter årstid? Hur anpassar sig djuren och växterna efter vilken årstid det är? Du ska få lära dig om varför vi har årstidsväxlingar och vad som händer i naturen när årstiderna skiftar. Vi ska lära oss om djurens och växternas livscykler. Vi ska också titta på vilka traditioner vi firar vid olika årstider. Du kommer också att lära dig vad månader är.

Innehåll

 

Tidsperiod

Löpande under året.

Centralt innehåll

Du ska lära dig om:

 • årstidsväxlingar
 • traditioner
 • djurs- och växters anpassningar till olika årstider
 • månaderna

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • se på film
 • diskutera
 • lyssna på berättelser
 • skriva
 • rita/måla
 • undersöka naturen, ex. gå till skogen

Kunskapskrav och bedömning

 • Du ska kunna benämna våra fyra årstider; vinter, sommar, höst och vår
 • Du ska känna till att årstidsväxlingarna beror på jordaxelns lutning
 • Du ska kunna ge något exempel på naturens förändring under året.
 • Du ska kunna ge exempel på hur ett djur anpassar sig efter årstiderna ex, byter päls eller går i ide.
 • Du ska känna till några traditioner under året, ex midsommar, jul, nyår, påsk.

Elevens ansvar och inflytande

Du har ansvar över att lyssna på lektionerna och att genomföra uppgifter så väl du kan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: