Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v. 34-51

Skapad 2014-09-07 14:11 i Pysslingen Skolor Söderby skola Pysslingen
Matematik ht - 2014
Grundskola 1 Matematik
Du kommer under vårterminen att arbeta med räknesagor, likhetstecknetsbetydelse, Tiokamraterna, begrepp (så som addition och subtraktion), former, klockan (hel och halv), mäta (längd), sortera, storlek, lägesord, mängd, vikt, talområdet inom 1-10 addirtion och subtraktion samt ental och tiotal.

Innehåll

Inledning

Du kommer under vårterminen att arbeta med räknesagor, likhetstecknetsbetydelse, Tiokamraterna, begrepp (så som addition och subtraktion), former, dubbelt/hälften, klockan (hel och halv), mäta (längd), sortera, storlek, lägesord, mängd, vikt, talområdet inom 1-10 addirtion och subtraktion samt ental och tiotal.

Syfte

Vi kommer att fokusera på

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt

Detta kommer du att lära dig genom att arbeta i matteboken (Eldorado), med stenciler, se på mattefilmer, läxor samt genom de samtal som vi kommer att ha i klassen.

Centralt innehåll

Detta kommer vi att arbeta med

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom ditt arbete i metteboken, med stenciler, dina läxor samt genom de samtal som vi kommer att ha i klassen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Utvärdering

Observationer.

Läxor

Uppgifter

Diagnos i lärobok.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: