Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ukulelekursen åk 7 2014

Skapad 2014-09-07 14:37 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Musik
I denna kurs ska du få lära dig att spela ukulele och skapa egen musik med hjälp av ackord. Du kommer även få lära dig enkel musikteori och begrepp så att du kan börja reflektera kring och analysera musik.

Innehåll

Syfte

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Adrians mål med kursen

 • Du ska utveckla dina färdigheter på ukulele och i sång så att du kan delta i gruppmusicerande.

 • Du ska lära dig musikaliska begrepp så att du kan reflektera kring musikens uppbyggnad.

 • Du ska höja din medvetenhet om hur man vårdar rösten och hörseln.

 • Du ska lära dig att spela några ackord så att du kan skapa dina egna ackordföljder.

Arbetsgång

Under kursen kommer du få genomgångar och själv träna på de momenten praktiskt. Vi kommer även att spela och sjunga tillsammans.

Bedömning

Vad kommer att bedömas?

 • Din förmåga att deltaga vid ensemblespel och gemensam sång.

 • Din förmåga att skapa enkel musik.

 • Din förmåga att använda dig av musikaliska begrepp när du samtalar med läraren samt när du presenterar din låt.

Matriser

Mu
Ukulele på Asken åk 7

E
C
A
SPELA OCH SJUNGA
Du sjunger i gemensam sång och följer med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du sjunger i gemensam sång och följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du sjunger i gemensam sång och följer med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du spelar eller sjunger i någon genre med viss tajming, delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Du spelar eller sjunger i någon genre med relativt god tajming, relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du spelar eller sjunger i någon genre med god tajming, väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du spelar på ett ackordinstrument tillsammans med andra och byter då ackord med visst flyt.
Du spelar på ett ackordinstrument tillsammans med andra och byter då ackord med relativt gott flyt.
Du spelar på ett ackordinstrument med passande karaktär tillsammans med andra och byter då ackord med gott flyt.
SKAPA
Du bidrar till att skapa delar av en låt som i huvudsak går att spela.
Du skapar en låt som går att spela efter viss bearbetning.
Du skapar en låt som går bra att spela.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Du ger enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: