Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens Kemi NTA

Skapad 2014-09-07 14:45 i Fårboskolan Oskarshamn
Vi arbetar med NTA-temat Matens kemi.
Grundskola 5 – 6 Kemi
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa.

I temat undersöker du olika livsmedel och tar reda på vilka livsnödvändiga näringsämnen de innehåller. Du lär dig om näringsämnenas funktion i kroppen och om var och hur olika livsmedel produceras.

Olika ämnen har olika funktioner i kroppen, och därför är kunskap om vad maten innehåller viktigt för att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa.

Ett sätt att undersöka matens innehåll är att granska information som finns på förpackningen, ett annat att själv undersöka med hjälp av olika metoder i kemi. I det här temat kommer du att lära dig hur man kan undersöka maten med olika metoder i kemi.

Eftersom frågor om mat är angeläget för alla människor hela tiden finns det såklart många spännande diskussioner att engagera sig i. Kostråd och bantningstips, energi- och miljöfrågor, mat förr och nu, bristsjukdomar och allergier och vad vi tror om framtidens mat är bara några exempel. Vad tycker du själv skulle vara spännande och viktigt att veta mer om?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar; följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod
 • formulera egna frågeställningar och planeringar
 • dokumentera
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert sätt

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Konkretisering av mål

Du kommer att få

 • undersöka egenskaper hos sju olika livsmedel i fast form och fem olika livsmedel i flytande form.
 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, proteiner eller fett
 • träna på att skriva hypoteser.
 • planera undersökningar
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning.
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • lära dig att  säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen.
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar
 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter
 • granska och ta ställning till olika påståenden kring mat och hälsa som man kan möta i till exempel media
 • läsa om hur naturvetenskaplig kunskap använts för att till exempel behandla olika sjukdomar och ohälsotillstånd, och diskutera vad det inneburit för människors livsvillkor

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Arbetssätt

Vi börjar varje uppdrag med gemensamma genomgångar av instruktioner för de olika uppdragen.

Du har ett eget häfte med instruktioner där du också antecknar dina förutsägelser, resultat och reflektioner.

Vi läser texter om olika näringsämnen tillsammans och svara på frågor till texterna. Texter och frågor finns i ditt häfte.

Till de senare uppdragen ska du själv träna på att planera och skriva instruktioner som går att följa för att genomföra undersökningen.

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • genomför enkla undersökningar efter en given planering
 • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom kemi
 • hanterar okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samlar på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

 

Avsnitt 5


Matriser

Ke
Kemiförsök NTA

Undersökning

Vi kommer att genomföra en mängd olika undersökningar och då är det viktigt att du lär dig hur man planerar och följer en planering, hur man använder utrustningen, hur man dokumenterar och hur man använder kemins begrepp.
Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån en given planering och...
... du hänger med när dina kompisar ger förslag på frågeställningar.
... bidrar till att formulera frågeställningar.
... formulerar frågeställningar som efter bearbetning kan användas i planeringen.
formulerar frågeställningar.
Utrustning
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och...
.. ibland på rätt sätt
... i huvudsak fungerande sätt.
... ändamålsenligt sätt.
.... ändamålsenligt och effektivt sätt.
Diskussioner och resonemang
Du kan jämföra dina och andras resultat och för ett...
...resonemang ibland om någon likhet eller någon skillnad.
... enkelt resonemang om likheter och skillnader.
... utvecklat resonemang om likheter och skillnader.
..... välutvecklat resonemang om likheter och skillnader.
Dukumentationen
Du gör en...
... mycket enkel dokumentation med bild och/eller text.
...enkel dokumentation med text och bild.
... utvecklad dokumentation med text och bild.
... välutvecklad dokumentation med text och bild.
Sammanhang och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om materians uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att...
...du känner till något samband mellan olika material och kan använda något begrepp när du berättar om det.
... ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
... förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
... förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: