Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet ht 2014

Skapad 2014-09-08 07:53 i Centrumskolan Halmstad
En terminsöversikt av ämnet estetisk verksamhet för en åk 9
Grundsärskola 9 Estetisk verksamhet
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ev
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • Ev
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ev   9
  Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • Ev   9
  Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • Ev   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ev  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Ev  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • Ev  1-9
  Material, redskap och tekniker Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.

Hur ska eleven lära?

Genom att skapa i betong.

Bedömning; Vad ska bedömas?

Eleven deltar, blir mer och mer självständig under terminen. 

Hur ska det bedömas?

Eleven blir mer och mer självständig i aktiviteten.

När ska det bedömas?

Checklistan checkas av kontinuerligt under terminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: