Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologi, parti, val och styrelseckick

Skapad 2014-09-08 09:07 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi arbetar med partier och ideologier inför valet. Vi kommer också att arbeta med hur Sverige styrs på riksnivå, kommunal nivå och landstingsnivå.

Innehåll

Syfte och förmågor LGR 11

Centralt innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med genomgångar, film och egen informationssökning i text och på internet. Du kommer få arbeta i Classroom med uppgifter som handlar om riksdagen och kommunen för att lära dig samhällsstrukturer och begrepp.

Bedömning

Din förmåga att hitta information kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna.  Du kommer få göra ett par prov för att visa att du lärt dig viktiga begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Ideologi, parti, val och styrelseckick

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: