Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen ht 2014

Skapad 2014-09-08 12:51 i Åsaskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under hösten 2014 ska du få lära dig mer om kroppen och dess organ.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under hösten 2014 kommer du få lära dig om kroppen och dess organ. Du kommer få vara med att formulera arbetsfrågor, vara med och påverka vilka arbetssätt du ska använda för att söka svar på dina frågor, samt berätta hur du vill redovisa dina nyvunna kunskaper för din lärare.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Söka information med hjälp av olika verktyg, Ipad, dator, böcker mm. 
 • Göra undersökningar och experiment.
 • Titta på film och sortera ut information.
 • Arbeta både enskilt och i grupp. 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
 • Diskutera vad som kan påverka människors hälsa.
 • Utifrån lätta instruktioner och utföra enkla undersökningar om människan och kroppen.
 • Göra jämförelser med dina och andras resultat.
 • Dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika hjälpmedel (penna och papper, Ipad, ljudupptagning mm.).

Hur

 • Berätta för en fröken vad jag lärt mig.
 • Ha frågesport.
 • Skriva allt jag lärt mig om ex hjärtat på Unikum.
 • Skriva allt jag lärt mig om ex hjärtat på ett papper.
 • Göra ett arbete (informationhäfte) och redovisa för klassen.
 • Göra en film.

Exempel:
Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig.
 • Jag lyssnar på dina frågor och svar under frågesporten.
 • Jag läser dina texter och undersökningsanteckningar.
 • Jag lyssnar på dina redovisningar.
 • Jag tittar på din film.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Exempel:

 • Du ska utveckla din förmåga att lära, utforska och arbeta både ensam och tillsammans med en eller flera kamrater.
 • Du ska utveckla dina kunskaper och din förståelse för din egna kropp och hälsa.
 • Du ska utveckla din förmåga att söka information, skapa, lära och kommunicera med ex dator och Ipad.
 • Du ska utveckla din förmåga att granska information och ta ställning i frågor som rör din hälsa.
 • Du ska utveckla din förmåga att genomföra enklare undersökningar och experiment.
 • Du ska utveckla din förmåga att använda begrepp för att kunna samtala och förklara samband i människokroppen. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: