Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv i utveckling

Skapad 2014-09-08 13:25 i Stenbackaskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ämnet biologi handlar om läran om livet. Vi testar hur en biolog arbetar och lär oss att vara kritiska till olika typer av information.

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi
    Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkretisering av syfte

Du ska kunna:

- använda mikroskopet.

- beskriva och använda aktuella biologiska begrepp, t.e.x organismer, cellen, biologisk mångfald, art, släkte, allemansrätten, vetenskap och mikroskop.

- genomföra laborationer och skriva labrapporter.

- använda skriftlig information för att kunna ta ställning och kunna motivera ditt ställningstagande.

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, laborationer, diskussioner i grupp och helklass samt enskilt arbete.

 

Bedömning / Dokumentation

Bedömningen kommer att utgå från:

- muntliga diskussioner i grupp och i helklass.

- planering, genomförande och dokumentation av laborationer och praktiskt arbete.

- skriftlig inlämningsuppgift.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: