👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, Människokroppen, åk 5,

Skapad 2014-09-08 13:52 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 5 Biologi
Vad är människans del i helheten? Samband i kroppen och samspel med naturen.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Bedömning av arbetsområdet:

Se Matris

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med området mellan vecka  35-44. Det kommer att vara ett samarbete med svenskan och till viss del med matematik. Vi kommer att ha flera delmål under arbetet. Arbetet kommer att avslutas med en större uppgift där du får visa vilka kunskaper som du har lärt dig. Du kommer också att få redovisa ditt skrivarbete.

Matriser

Bi
Din rubrik

Förmåga att använda biologiska begrepp för att förklara samband
- Faktaboken.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Förmåga att resonera runt hälsa, sjukdom och hur de påverkar varandra.
- Uppgift om sjukdom -uppgift om hälsa -Diskussionsuppgifter
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
Förmåga att använda No-kunskaper i samtal
- Gruppsamtal och diskussioner
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Förmåga att använda information och att göra den till din.
-Faktatexter och presentationsuppgifter
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Förmåga att läsa instruktioner, genomföra och dokumentera dina tankar
-experiment och undersökningar
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga att jämföra och dra slutsatser
-under undersökningar och laborationer.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Förmåga att dokumentera undersökningar
-Lab.rapporter
Dessutom gör du enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.